DZIAŁAMY LOKALNIE 20 km od miejscowości Wojcieszyn PRZEPRASZAMY za utrudnienia - sklep w rozbudowie

Rabaty

REGULAMIN   KARTY    RABATOWEJ

 

 

 

 1. Wystawcą oraz właścicielem karty rabatowej jest Centrum Ogrodniczo – Przemysłowe Janina Sysiak, 05-084 Leszno, ul. Sochaczewska 21,
     NIP 529-102-76-89, dalej nazywane w skrócie COP Sysiak.

 

 2  Karta może być wykorzystana w następujących punktach sprzedaży COP Sysiak:  05 – 084 Leszno,   ul. Sochaczewska 21        tel.22 725 90 67

                                                                                                                                          05 – 082 Wojcieszyn, ul. Warszawska 609    tel.22 796 05 61

                                                                                                                   e-Centrum Ogrodnicze www.sysiak.com.pl

 

 3. Karta rabatowa wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat (zwanej dalej uczestnikiem programu rabatowego), po      dokonaniu zakupu na kwotę co najmniej 100 zł, wypełnieniu, podpisaniu ankiety i zaakceptowaniu niniejszego  regulaminu. Uczestnik programu      rabatowego przekazuje swoje dane osobowe zawarte w ankiecie i wyraża tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez COP Sysiak w celu     prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych            osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 4. Na karcie rabatowej gromadzone są kwoty rabatów uzyskanych w czasie zakupów w puntach sprzedaży COP Sysiak.

 

 5. Wysokości rabatów w COP Sysiak wynoszą:    za zakup w kwocie do 300 zł  rabat w wysokości  2%

                                                                                 na zakup w kwotach od 300 zł  do 700 zł  rabat  wysokości  5%

                                                                                 na zakup powyżej kwoty 700 zł   rabat w wysokości  8%

  

    Rejestracja na karcie uzyskanych rabatów następuje przy kasach fiskalnych COP Sysiak podczas dokonywania zakupów. Późniejsza   rejestracja           rabatu nie będzie możliwa z wyjątkiem sytuacji spowodowanej awarią sprzętu. W takim przypadku rejestracja rabatu na karcie odbywać się będzie         w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu na podstawie okazanego paragonu fiskalnego, który jest podpisany  przez kasjera.

 

 6. Zgromadzone na karcie kwoty rabatów mogą być wykorzystane  już następnego dnia przy kolejnych zakupach w godzinach otwarcia punktów      sprzedaży.

 7.  Zgromadzone na karcie kwoty rabatów nie podlegają wymianie na gotówkę.

 8.  W ciągu jednego dnia na kartę rabatową można dokonać maksymalnie trzech transakcji zakupu towarów.

 9.  Każdy posiadacz karty rabatowej może sprawdzić saldo uzyskanych rabatów w kasach COP Sysiak.

10. Wartość zgromadzonych rabatów należy wykorzystać  w ciągu 3 miesięcy  licząc od dnia ostatniego zakupu w COP Sysiak.                                                       10a.Chęć wykorzystania  zgromadzonych środków należy zgłosić przed wydrukowaniem paragonu.

11. Karta rabatowa traci ważność  po upływie 3 miesięcy licząc od dnia ostatniego zakupu.

 

12. Programowi rabatowemu nie podlegają  towary:  - będące w promocji

                                                                                     - na które wynegocjowano rabat specjalny

                                                                                     - przecenione

                                                                                     - na które obniżono cenę z innego powodu.

 

13. Karta rabatowa nie jest kartą imienną, ale posiada swój numer  i przypisanego do numeru uczestnika programu rabatowego.

14. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą,kredytową ani bankomatową.

15. Regulamin dostępny jest w placówkach COP Sysiak.

   COP Sysiak zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian  do niniejszego regulaminu. O ewentualnych zmianach COP Sysiak będzie            informować uczestników programu rabatowego drogą elektroniczną lub w punktach sprzedaży. Zmiany w regulaminie będą obowiązywać
      od 14 – ego dnia  po ich wprowadzeniu.

 

16. Regulamin uważany jest zaakceptowany przez uczestnika programu rabatowego z chwilą użycia karty rabatowej.

Strona: [ 1 ]

Copyright © 2013 by CENTRUM OGRODNICZE SYSIAK Actusdesign.pl - projektowanie stron Warszawa