DZIAŁAMY LOKALNIE 20 km od miejscowości Wojcieszyn PRZEPRASZAMY za utrudnienia - sklep w rozbudowie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest przez firmę Centrum Ogrodniczo – Przemysłowe Janina Sysiak : Wojcieszyn 05 – 083 Zaborów, ul. Warszawska 609, tel. ( 22 ) 796 05 61 NIP: 529-102-76-89 Regon 011871350.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową: sysiak.com.pl

3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: sysiak.com.pl

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. ),

c) Sprzedawca – Centrum Ogrodniczo – Przemysłowe Janina Sysiak : Wojcieszyn 05 – 083 Zaborów, ul. Warszawska 609, tel. ( 22 ) 796 05 61 NIP: 529- 102-76-89 Regon 011871350.

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Użytkownik nieprofesjonalny – osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin, niebędąca użytkownikiem profesjonalnym zgodnie z art. 2. 25 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 455 )

f) Użytkownik profesjonalny – osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie zgodnie z art. 2.24 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 455 )

g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

h) Konto - oznaczony indywidualną nazwą ( loginem ) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

i) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

j) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. ), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyłącznie w języku polskim,

k) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – rośliny ( liściaste, iglaste, byliny, jednoroczne, pnącza, zioła, owocowe ), nasiona, folie, maty, siatki, agrowłókniny, drewno ogrodowe, grille i akcesoria grillowe, noże kuchenne, książki o tematyce ogrodniczej, donice, osłony i podstawki, nawozy, cebule roślin ozdobnych, narzędzia ogrodnicze, opryskiwacze, odzież ochronna, podłoża, wyroby wiklinowe, meble ogrodowe, kosiarki,

l) Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości ( np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie, konieczność potwierdzenia niezbędnych kwalifikacji Kupującego ze względu na działalność regulowaną ) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,

m) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT

n) Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 8,

o) Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu wykaz stref dowozu, o którym mowa w § 5,

p) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.


Strona: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]

Copyright © 2013 by CENTRUM OGRODNICZE SYSIAK Actusdesign.pl - projektowanie stron Warszawa